Викладачі кафедри вивчають нову, інноваційну методику викладання громадянської освіти

З 4 по 7 лютого 2018 року, двадцять чотири викладачі, які представляють вісім університетів України з п’яти міст, пройшли тренінг з інтерактивної методології викладання.

Кафедру політології представляли: Сергій Кисельов, Олександр Дем`янчук, Людмила Зубрицька.

Тренінг було організовано Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) з метою підготовки учасників до викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики». Курс з громадянської освіти був розроблений IFES і буде запроваджений у восьми відповідних університетах у 2018/2019 навчальному році.Метою курсу є розвиток знань, навичок та цінностей, які пов’язані з ефективним демократичним громадянством студентів. Це стане можливим завдяки ключовим компонентам цього курсу, зокрема інтерактивним методикам викладання, студентським проектам, які дозволять студентам самостійно визначити, проаналізувати та попрацювати над вирішенням проблем всередині та поза межами їхніх громад, а також спеціально розробленим навчальним матеріалам, присвяченим демократичним принципам, належному врядуванню, громадянському суспільству, громадянській участі та правам людини.

Аби відійти від традиційних підходів викладання у форматі лекцій за принципом «зверху-вниз», викладачі курсу проходитимуть постійну підготовку з інтерактивної методики викладання, що дозволить зміцнити почуття громадянської відповідальності у студентів, а також сприятиме розвитку таких навичок, як критичне та абстрактне мислення, робота в команді, медіаграмотність, побудова консенсусу та аргументація на підставі фактів.

Серед наскрізних тем курсу – ґендерна рівність, вибори, права меншин, інклюзивність та доступність для осіб з інвалідністю, виборчі права, належне врядування, верховенство права, медіаграмотність, громадська участь шляхом використання інформаційних технологій, різноманітність, роль грошей в політиці, роль молоді та корупція.

Курс буде запроваджено у 2018 навчальному році у наступних університетах: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Інтерактивний курс, що триватиме один семестр, був розроблений спільно провідними українськими та міжнародними фахівцями із урахуванням українського контексту. Він ґрунтується на методології з громадянської освіти, що використовується IFES в усьому світі: Посилення участі шляхом освіти у сфері демократії (з англ. Strengthening Engagement through Education for Democracy або SEED). Саме методологія SEED увійшла в основу інноваційного курсу з громадянської освіти для університетів у Грузії, що був запроваджений IFES у 2011 році. Наразі цей курс викладається у більшості акредитованих університетів по всій країні.

“Основні завдання тренінгів IFES для викладачів університетів та курсу з громадянської освіти, який вони викладатимуть, добре окреслені в положеннях Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини, а також відображають бачення Міністерства освіти та науки України, яке полягає у створенні системи освіти, де увага зосереджується на тому, щоб навчити студентів як думати, а не що думати. Тренінг у лютому став важливим кроком до того, щоб Україна займала більш активну керівну позицію у сфері громадянської освіти для демократичного громадянства у Європі”, – Гіоргій Кобахідзе, Старший менеджер з розвитку діяльності та громадянської освіти IFES Україна.Цей захід став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.