ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Інститут громадянської освіти НаУКМА засновано 1999 року як науково-дослідний та методичний центр, що вивчає актуальні проблеми політичної культури, розробляє навчальні програми з громадянської освіти, методичні матеріали й посібники.

Організатором і першим керівником Інституту був доктор філософських наук, професор Сергій Геннадійович Рябов (15.08.1954 – 16.04.2008).

У 2016 році Інституту присвоєно його ім’я.

Експерти Інституту організовують освітні та дослідні проекти, проводять семінари, конференції, тренінги, готують до публікації матеріали. Участь у проектах і заходах Інституту беруть викладачі НаУКМА, представники дослідницьких та навчальних закладів Києва й України, студенти й аспіранти НаУКМА. В Інституті розроблено Концепцію громадянської освіти, створено сучасну версію теорії політичної культури, запроваджено навчальний курс з громадянської освіти – “Демократія: від теорії до практики” (за методологією IFES), укладено та видано збірник статей із політичної культури, триває робота над дистанційним курсом із громадянської освіти.

Метою діяльності Інституту є розвиток громадянської освіти в Україні як важливої передумови демократичної політичної культури, зміцнення соціальної стабільності і національної безпеки, соціального і політичного розвитку.

Основними напрямами діяльності Інституту є:

  • організація конференцій, семінарів, лекторіїв, тренінгів для вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників засобів масової інформації та інших спеціалістів, чия діяльність спрямована на формування демократичної громадянської свідомості;
  • науково-дослідницька діяльність, зокрема вивчення стану громадської культури та визначення пріоритетних форм освітнього впливу;
  • розробка проектів навчальних програм, підготовка і публікація методичних рекомендацій, навчальних посібників, словників, монографій та інша наукова діяльність,
  • методична й організаційна діяльність, що відповідають меті і завданням Інституту;
  • налагодження співпраці з різноманітними державними та громадськими інституціями задля досягнення спільної мети – підвищення рівня політичної культури населення України.

Наразі Інститут реалізує декілька проектів:

Керівник  – Зубрицька Людмила Йосипівна,

к.політ. н., викладач кафедри політології

4 корпус, кім. 220, тел. (044) 425–60-48.

rchitannya@gmail.com

http://paragrafo2015.wixsite.com/lucia