РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯМІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Культурні паттерни у процесі демократизації”

15 квітня 2016 р. – перше засідання

26 травня 2016 р. – друге засідання

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ

 a_504e4ab4
26 травня 2016 р . (ч. ІІ)
11.40-12.00 Реєстрація учасників ( 4-309 ауд.)
12.00 -12.10 Вступне слово організатора (Новічкова О.С.)
12.10 – 14.00 Доповіді учасників
14.00 -14.30 Кава-брейк
14.40 – 16.00 Доповіді учасників

ТЕМИ ВИСТУПІВ

 •     Амельченко Н. А. Цінністні патерни демократії
 •     Белашко Сергій. Партійне лідерство в добу “швидкої політики”. Чинники політичної участі
 •     Бідочко Леся. Культурні паттерни з точки зору культурного матеріалізму
 • Гнатюк Микола. «Міжнародний вимір» демократизації: ідеологія і політика
 •     Голіченко. Т.С. Сучасна політична філософія та FrenchTheory
 •     Джонсон Едвард. Демократична культура і формування партій в Україні (Democratic Culture and Party Formationin Ukraine)
 • Зелінський Андрій. Нормативна дилема політики секʼюритизації як виклик процесам демократичної трансформації українського суспільства
 • Зубрицька Л.Й. Активізація міфу в умовах кризи: особливості міфологеми війни
 •  Жук М.В. Український розвиток 2020: проблеми цінностей та міфологем (контент виступу:)
 •  Кісельов С.О. Локальна культура та культурні цінності
 • Константинівська А.О. Впровадження електронного голосування як інструменту електронної демократії
 • Косюк Тарас. Шляхи реалізації самовизначення у міжнародному праві та міжнародних відносинах. Актуальні проблеми
 • Кушніренко В. Ціннісні основи та методи конструювання демократичних моделей в неєвропейських країнах
 • Новічкова О.С. Видимість «Іншого» та процесі демократизації
 •  Чабанна М. В. Громадська участь у процесі прийняття політичних рішень в умовах гібридного режиму
 •  Якушик В.М. Деякі теоретичні питання розробки концепції національного порозуміння
 • Кермач Р.В. Самопроголошені де факто держави пострадянського простору: cтійкі утворення чи перехідні тимчасові явища?
 • Савченко І.М. Соціально-політичні чинники формування та здійснення політики у галузі вищої освіти України.
 •  Смірнова В. О.  Непопулярні рішення і політична відповідальність.
  Титаренко І. О. Функціонування друкованих ЗМІ в умовах тоталітарного режиму

Детальніше ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ