СЕСІЯ

Розклад весняної заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.

ЗАЛІКИ

Політологія 1 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
18.04

ПН

Фізичне виховання Зав. каф. Жуков В.О.

ст. викл. Збанацький С.В.

ст.викл. Гордієнко  Л.В.

ст.викл. Лахманюк Т.В.

 ст.викл. Горборуков В.М.

 ст. викл. Максименко В.В.

ст. викл. Моргун З.П.

доц. Козубей П.С.

А29

А30

18В

А28

СГ5

СГ6

СГ7

А31

 

15.00-16.20 Каф.ФВ
22.04

ПТ

Історія української культури Доц. Лосєв І.В. 1,2 гр. 10.00 9-9
21.04

ЧТ

Екологія Проф. Дупленко Ю.К. 1гр. 10.00 4-313

 

 

Політологія

2 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
18.04

ПН

Основи права (письмово) Ст. викл. Ткаченко В.М. 1,2 гр. 10.00 9-9
18.04

ПН

Основи конфліктології

(письмово)

Проф. Гірник А.М. 1гр. 13.30 4-315
2 гр. 15.00
20.04

СР

Психологія впливу

(письмово)

Ст. викл. Брик О.М. 1,2 гр. 16.30 9-9
22.04

ПТ

Англійська мова

(за проф. спрямуванням)

Доц. Батурська Л.А.

ст. викл. Кулініченко Н.П.

Ст. викл. Бузало Т.Й.

Доц. Нестеренко Л.О.

Ст. викл. Залєська Л.М.

Ст. викл. Швецова Н.П.

Ст. викл. Рябоконь Г.Л.

А63

А64

А65

А66

А67

А68

А69

11.40-13.30 3-405

3-403б

3-205

3-407

2-404

8-4

8-11

 

 

22.04

ПТ

 

 

Фізичне виховання

Зав. каф. Жуков В.О.

ст. викл. Лахманюк Т.В.

ст. викл. Моргун З.П.

ст. викл. Копилов О.М.

ст. викл. Горборуков В.М.

ст. викл. Гордієнко Л.В.

ст. викл. Максименко В.В.

доц. Козубей П.С.

А75

А53

В64

А76

А73

СГ54

СГ52

А74

 

15.00-17.50

Каф.ФВ

 

 

23.04

СБ

Мас-медіа і політика в Україні

(письмово)

Ст.викл. Совсун І.Р. 1,2гр. 10.00 4-100
29.04

ПТ

Теорія і політика авторитарних режимів

(письмово)

Ст. викл. Гомза І.А. 1 11.40 9-9

 

Політологія

3 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
18.04

ПН

Сучасні політичні ідеології (письмово) ст.викл. Новічкова  О.В. 1 15.00 4-309
20.04

СР

Політичне красномовство (усно) Доц. Кисельов С.О. 1 10.00 4-309
21.04

ЧТ

Екологічний ПР (усно) Ст. викл. Власюк О.Я. 1 16.30 4-316
08.04

ПТ

Практика навчальна Доц. Гнатюк М.М. Індив. кафедра

 

Політологія

4 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
18.04

ПН

Міф у сучасному політичному дискурсі

(письмово)

доц. Амельченко Н.А. 1 13.30-14.50 4-310
22.04

П’Я

Інституціональний аналіз: методи і практика

(усно)

Ст. викл. Рибій О.В. 1 10:00 4-316
08.04

ПТ

Практика науково-дослідницька Ст. викл. Новічкова О.С. Індив. кафедра

 

Іспити

Політологія    1 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
22.04

ПТ

Англійська мова (консультація) Ст.викл. Сем’янків І.В.

Ст.викл. Піроженко І.Д.

Ст. викл. Шугай А.Ю.

Ст.викл.Качурець О.П.

Ст.викл.Сорокіна Т.П.

Ст.викл.Доб’я  О.О.

Ст.викл.Жукорська Л.П.

Ст.викл. Фіногіна Т.С.

Ст.викл. Харченко О.О.

А18

А19

А20

А21

А22

А23

А 24

А25

А26

11.40-13.00 3-412в

3-406

3-412а

3-403а

3-309

1-129

4-313

4-311

8-7

25.04

ПН

Англійська мова

(іспит)

Ст.викл. Сем’янків І.В.

Ст.викл. Піроженко І.Д.

Ст. викл. Шугай А.Ю.

Ст.викл.Качурець О.П.

Ст.викл.Сорокіна Т.П.

Ст.викл.Доб’я  О.О.

Ст.викл.Жукорська Л.П.

Ст.викл. Фіногіна Т.С.

Ст.викл. Харченко О.О.

А18

А19

А20

А21

А22

А23

А 24

А25

А26

11.40-13.00 3-412в

3-406

3-412а

3-403а

3-309

1-129

4-313

4-311

8-7

25.04

ПН

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

(консультація)

доц. Голосовська Г.Г. 7гр. 10.00  

9-9

6гр. 10.00
29.04

ПТ

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

(іспит письмово)

6-7гр. 10.00  

4-100

19.04

ВТ

Політична географія (консультація) Ст. викл. Бурковський П.А. 1гр. 10.00 4-311
19.04

ВТ

2гр. 11.40 4-311
27.04

СР

Політична географія (іспит) 1-2гр. 10.00 4-422
13.04

СР

Логіка та методологія наукових досліджень (консультація) Проф. Кармазіна М.С. 1гр. 11.40 4-311
13.04

СР

2 гр. 13.30
20.04

СР

Логіка та методологія наукових досліджень

(іспит письмово)

1-2гр. 11.40 4-422
21.04

ЧТ

Політична культура

(консультація)

Доц. Чабанна М.В. 1гр. 11.40 4-316
21.04

ЧТ

2 гр. 13.30 4-318
04.05

СР

Політична культура (іспит письмово) 1-2 гр. 13.30 4-315

 

Політологія

 2 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
19.04

ВТ

Історія політичних вчень (консультація) Доц. Кисельов С.О. 1 гр. 8.30 9-9
2 гр. 10.00
28.04

ЧТ

Історія політичних вчень

(іспит письмово)

1,2 гр. 10.00 9-9
13.04

СР

Порівняльна політологія (консультація) Проф. Гарань О.В. 1 гр. 10.00 9-9
2 гр. 11.40
20.04 СР Порівняльна політологія

(іспит усно, письмово)

1 гр. 10.00 9-9
2 гр. 11.40
21.04

ЧТ

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

(консультація)

Доц. Тодор О.Г. 4гр. 8.30 4-310
21.04

ЧТ

5гр. 15.00 4-311
25.04

ПН

6гр. 16.30 4-100
26.04

ВТ

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

(іспит письмово)

4-6гр. 10.00 4-100

 

Політологія

3 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
19.04

ВТ

Кількісні та якісні методи політичних досліджень

(консультація)

доц. Яковлєв М.В. 1 15.00 4-422
26.04

ВТ

Кількісні та якісні методи політичних досліджень

(іспит письмово)

15.00
26.04

ВТ

Сучасні західні політичні теорії (консультація) Доц. Амельченко Н.А. 1 11.40 4-315
04.05

СР

Сучасні західні політичні теорії

(іспит усно)

10.00 4-315
Порівняльне конституційне право (консультація) Проф. Мелешевич А.А. 1 4-316
21.04

ЧТ

Порівняльне конституційне право (іспит) 13.30
19.04

ВТ

Французька політична думка ХХст. (консультація) Доц. Голіченко Т.С. 1 13.30 4-315
28.04

ЧТ

Французька політична думка ХХст. (іспит усно) 16.30

 

Політологія

4 рік навчання

Дата Предмет Викладач Група Час Аудиторія
19.04

ВТ

Місцеве самоврядування (консультація) Доц. Молодцов О.В. 1гр. 8.30 4-316
19.04

ВТ

2гр. 10.00
26.04

ВТ

Місцеве самоврядування (іспит усно) 1 гр. 10.00 4-316
2 гр. 11.40
18.04

ПН

Основи державної політики (консультація) Проф. Дем’янчук О.П. 1гр. 8.30 4-310
18.04

ПН

2гр. 10.00 4-310
29.04

ПТ

Основи державної політики

(іспит письмово)

1,2 гр. 10.00 4-316

 

 

Маґістерські програми

ЗАЛІКИ

Європейські студії (1 р. н.) 

 

Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
18.04

ПН

Соціально-політичні моделі традиційних суспільств Далекого Сходу

(письмово)

Доц. Резаненко В.Ф. 1 13.30 9-9
19.04

ВТ

Національна безпека України

(письмово)

Доц. Гриценко А.С. 1 13.30 4-316
20.04

СР

НДС «Теорія прийняття політичних рішень» (письмово) Проф. Дем’янчук О.П. 1,2гр. 10.00 4-310

 

Політологія (Німецькі студії) 1 р.н.

 

Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
19.04

ВТ

Національна безпека України

(письмово)

Доц. Гриценко А.С. 1 13.30 4-316
20.04

СР

НДС «Теорія прийняття політичних рішень» (письмово) Проф. Дем’янчук О.П. 1,2гр. 10.00 4-310
21.04

ЧТ

Німецька мова ст.викл. Ганс-Мартін Майс 1 10.00 4-316

 Європейські студії (1 р. н.) 
Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
12.04 Практика науково-дослідницька ст.викл. Новічкова О.С. 1 15.00 Наказ 08.04
19.04

ВТ

  Зовнішня політика ЄС (усно) Доц. Гнатюк М.М. 1 8.30 6-214
20.04

СР

Політична історія гумору: український

та європейський виміри (усно)

Доц. Голіченко Т.С. 1 10.00 4-310
20.04

СР

Технологія написання

аналітичного документу (усно)

Доц. Зубрицька Л.Й.

 

1 13.30 4-309
20.04

СР

Вступ до єврейської цивілізації (письмово) Доц.  Туров І.В. 1 15.00 4-315
21.04

ЧТ

Менеджмент у державному управлінні (презентація проектів) Доц. Чала Н.Д. 1 11.40 6-214
21.04

ЧТ

Політична теологія   (письмово) ст. викл. Говорун С.М. 1 15.00 6-214
23.04

СБ

Основи європейського та

міжнародного права (усно)

Ст. викл. Михайлюк Г.О.

 

1 10.00 4-316

 

  Німецькі студії (2 р. н.) 

Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
12.04 Практика науково-дослідницька ст.викл. Новічкова О.С. 1 15.00 Наказ 08.04
19.04

ВТ

  Зовнішня політика ЄС (усно) Доц. Гнатюк М.М. 1 8.30 6-214
20.04

СР

Політична історія гумору: український

та європейський виміри (усно)

Доц. Голіченко Т.С. 1 10.00 4-310
20.04

СР

Технологія написання

аналітичного документу (усно)

Доц. Зубрицька Л.Й.

 

1 13.30 4-309
21.04

ЧТ

Гостьовий курс-2 (письмово) доц. Андре Хертель 1 11.40 4-311
23.04

СБ

Основи європейського та

міжнародного права (усно)

Ст. викл. Михайлюк Г.О.

 

1 10.00 4-316

 

ІСПИТИ

Політологія   (Європейські студії )1 р.н.

 

Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
19.04

ВТ

Англійська мова (консультація) ст. викл. Швидка Г.О.

доц. Павленко Л.І.

ст. викл. Рябоконь Г.Л.

Доц.Федорів Я.Р.

А9

А10

А11

А12

11.40-13.00 3-405

3-403б

3-403а

3-409

26.04

ВТ

Англійська мова (іспит)
20.04

СР

Сучасні методи досліджень у політології (консультація) Доц. Яковлєв М.В. 1гр. 13.30 4-422
21.04

ЧТ

Сучасні методи досліджень у політології (іспит письмово) 13.30 9-9
26.04

ВТ

Сучасні теорії влади і політики (консультація) Доц. Амельченко Н.А. 1гр. 13.30 4-316
29.04

ПТ

Сучасні теорії влади і політики (іспит усно) 11.40

 

Політологія (Німецькі студії) 1 р.н.

 

Дата Дисципліна Викладач Група Час Ауд.
19.04

ВТ

Англійська мова (консультація) ст. викл. Швидка Г.О.

доц. Павленко Л.І.

ст. викл. Рябоконь Г.Л.

Доц.Федорів Я.Р.

А9

А10

А11

А12

11.40-13.00 3-405

3-403б

3-403а

3-409

26.04

ВТ

Англійська мова (іспит)
20.04

СР

Сучасні методи досліджень у політології (консультація) Доц. Яковлєв М.В. 1гр. 13.30 4-422
21.04

ЧТ

Сучасні методи досліджень у політології (іспит письмово) 13.30 9-9
26.04

ВТ

Сучасні теорії влади і політики (консультація) Доц. Амельченко Н.А. 1гр. 13.30 4-316
29.04

ПТ

Сучасні теорії влади і політики (іспит усно) 11.40