Сертифікати

Сертифікатна програма

«Аналіз публічної політики»

Програма призначена для підготовки фахівців з аналізу публічної/державної політики на рівні магістерських програм. Метою програми є вироблення основних знань про публічну політику та підходи до її розробки й аналізу, вміння застосовувати загальні й специфічні методи і презентувати результати аналітичної діяльності.

Програма розрахована на студентів магістеріуму різних спеціальностей. Тижневе навантаження у 3-му семестрі складає 6 год., у 4-му – 4 год.

Загальна кількість кредитів – 11.

За результатами навчання за цією програмою студенти отримують сертифікат.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

«АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ»

Осінній семестр Весняний семестр Додатковий період весняного семестру
1-й рік навчання
2-й рік навчання
  1. Теорія аналізу публічної політики (2,5 кред.)
  2. Методи аналізу політики (2,5 кред.)
  3. Стратегічне планування (2 кред.)
  1. Менеджмент у державному управлінні (2 кред.)
  2. Технологія написання аналітичного документу (2 кред.)

ПРОГРАМА ДОПОМОЖЕ ТИМ, ХТО ПРАГНЕ ПРАЦЮВАТИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЧИ БУТИ АНАЛІТИКОМ, КРАЩЕ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 ВИПУСКНИКАМИ ПРОГРАМИ В МИНУЛІ РОКИ БУЛИ ПОЛІТОЛОГИ, ЖУРНАЛІСТИ, ФІЛОСОФИ, ЕКОНОМІСТИ, ІСТОРИКИ, ІНФОРМАТИКИ, СОЦІОЛОГИ