Сертифікати

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ»

МЕТОЮ ПРОГРАМИ є вироблення знань про виборчі системи , виборчі процеси, механізми та етапи виборчих кампаній, законодавчу базу та політичні технології, що використовуються під час їх розгортання. Програма призначена для підготовки фахівців з аналізу та проведення виборчих кампаній.

Програма розрахована на студентів-магістрів різних спеціальностей, які  зацікавлені у набутті знань та прикладних вмінь щодо виборчих процесів в Україні. Програма допоможе тим, хто прагне працювати у сфері публічної політики.

ОБСЯГ ПРОГРАМИ : 14 кредитів. Тижневе навантаження у 3-му семестрі складає 5 год., у 4-му – 5 год.

За результатами навчання за цією програмою студенти отримують сертифікат.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

Осінній семестр Весняний семестр Додатковий період весняного семестру
2-й рік навчання
  1. Виборча кампанія: етапи та забезпечення (4 кред.)
  2. Електоральна політологія. Виборчі системи (3 кред.)
  1. Політична реклама та SMM (3 кред.)
  2. Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях (4 кред.)

Керівник програми та викладач курсів:

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — Інститут  громадянської освіти

Зубрицька Людмила Йосипівна, к.політ.н.

Для запису на програму необхідно обрати в САЗі 4 дисципліни:

1. Електоральна політологія. Виборчі системи.

2.Виборча кампанія: етапи та забезпечення.

3. Політичний аналіз та соціологічні дослідження у виборчих кампаніях

4. Політична реклама та SMM.