Маґістеріум

Студенти Могилянки оголосили страйк через вибори президента закладу -  Главком

Освітньо-наукова програма «Політологія», за якою провадиться освітня діяльність другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня магістра за спеціальністю «052 Політологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та у відповідності до Стандарту вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія», затвердженого та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 329.

Програма розроблена з урахуванням досвіду підготовки магістрів політології в НАУКМА з 1998 року.

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: обов’язкової та вибіркової компоненти, які забезпечують формування загальних та професійних компетентностей у здобувача вищої освіти. Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до навчального плану.

Гарант освітньо-наукової програми:

Гнатюк Микола Миколайович – доктор політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА.

Детально про програму:

OHП_2022

@Таблиця пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції до програми надсилати на контактну адресу кафедри політології НаУКМА:

вул. Волоська, 8/5,
4 корпус НаУКМА, кім. 219
Київ, Україна

Тел.: (044) 425 60 48

 t.petryk@ukma.edu.ua

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ НАУКМА

Вартість навчання на контрактній основі на магістерській програмі з політології (052) становить 35000 гривень за один рік навчання (програма розрахована на 2 роки).

Освітня програма станом на 2021 рік : ОНП_2021

Інформацію про напрямок навчання «Антикорупційні студії» Ви можете дізнатися за посиланням: https://acrec.org.ua/courses/mahisterska-prohrama-antykoruptsijni-studiji/

Разом із заявою про участь у конкурсному відборі абітурієнти магістерських програм особисто подають до Приймальної комісії НаУКМА:

  1. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
  2. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 примірники);
  3. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
  4. для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (1 примірник);
  5. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Реєстрація абітурієнтів у Приймальній комісії  НаУКМА відбувається за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 9, Культурно-мистецький центр НаУКМА, 2-й поверх