Центр інноваційних методів викладання європейських студій

Центр інноваційних методів викладання і вивчення європейських студій (ЦІМЄС) створено у 2016 році з метою виконання проекту «Інноваційні методи викладання і вивчення Європейських студій» за програмою TEMPUS.

Метою діяльності Центру є розвиток викладання, вивчення й досліджень у галузі суспільних наук з акцентом на Європейські студії.

Основні напрями діяльності Центру :

  • виконання наукових проектів у галузі суспільствознавства, зокрема Європейських студій;
  • організація публікацій наукових праць, збірників, перекладів праць зарубіжних авторів з досліджуваної проблематики;
  • організація та проведення національних і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл, лекцій та публічних дискусій;
  • розробка і поширення інноваційних методів викладання і вивчення суспільствознавчих дисциплін, зокрема Європейських студій, сприяння впровадженню їх у навчальний процес;
  • розробка та поліпшення структури і змісту навчальних курсів і програм з суспільствознавчих дисциплін, зокрема Європейських студій, сприяння впровадженню їх у навчальний процес;
  • створення мультимедійних та презентаційних матеріалів з досліджуваної проблематики із застосуванням інноваційних методик;
  • організація співпраці з закордонними профільними інституціями, виконання спільних проектів, проведення досліджень, організація конференцій;
  • експертно-консультативна допомога при розробці заходів з європейської інтеграції та вивчення політик, інститутів і законодавства Європейського Союзу;
  • організація перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів та державних службовців з питань європейської інтеграції та вивчення Європейського Союзу;
  • участь в розробці та аналізі нормативних документів, що стосуються планів і заходів з європейської інтеграції України.

Керівник центру – Дем’янчук Олександр Петрович

 Доктор політичних наук, професор

4 корпус, кім. 209, тел. (044) 425–60-48.

У роботі центру беруть участь: Кисельов С., Чабанна М., Гнатюк М., Яковлєв М., Новічкова А., Гертель А., Умланд А., студенти магістерських програм “Європейські студії”, “Німецькі та європейські студії”.

Корисності:

General concept of EU Public Policies course

EU Public Policies Course Syllabus

Statute of the Center of ES ENG