Jean Monnet Chair INTEGRATION AS SECURITY

Кафедра Жан Моне ІНТЕГРАЦІЯ ЯК БЕЗПЕКА

ПРО НАС

МЕТА ПРОЕКТУ

ВИКЛАДАННЯ

МАТЕРІАЛИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Доктор політичних наук, доцент  Микола Гнатюк

вул. Волоська, 8/5, 4 корпус НаУКМА, кім. 221, (044) 425 60 48

Керівник кафедри Жан Моне “Інтеграція як безпека”, доктор політичних наук Микола Миколайович Гнатюк, має значний досвід наукової діяльності та викладання, а також приймає активну участь у експертному супроводі імплементації Угоди про асоціацію.

Мета проекту:

Кафедра Жан Моне є першою українською спробою стимулювати дослідження міжнародних відносин та дипломатії ЄС на університетському рівні. Метою діяльності Кафедри є висвітлення європейського досвіду досягнення миру та безпеки, який може бути корисний для пошуку шляхів вирішення безпекових питань України. Історія європейської інтеграції дає нам приклад вирішення безпекових питань та пропонує дороговказ для розвитку українського суспільства.

Діяльність кафедри Жан Моне передбачає створення умов для більшої участі та обговорення європейської інтеграції як рушійної сили для більш безпечної і процвітаючої України. Курси, які пропонуються кафедрою Жана Моне, сприяють переоцінці досвіду ЄС у вирішення безпекових питань шляхом інтеграції та спонукають до обговорення проблемних вузлів європейської інтеграції України, зокрема імплементації Угоди про асоціацію.

В рамках бакалаврської програми із міжнародних відносин підготовлено та пропонуються курси «Безпекові студії» та «Європейські студії». Для бакалаврських програм із політології розроблено курси «Зовнішня політика та європейська інтеграція України» та «Європейські студії». Студенти магістерських програм мають можливість прослухати курс «Політична історія європейської інтеграції» та «Зовнішня політика ЄС». Курси відкриті для запису студентами інших кафедр (історія, право, економіка тощо).

Міждисциплінарний та мультидисциплінарний характер європейських студій та їх відкритість як для студентів університету, так і зацікавленої громадськості вимагають поєднання педагогічних підходів та використання інноваційних інструментів для вирішення академічних потреб, а також відповідності суспільним вимогам. Для вирішення цих завдань розробляються відповідні дидактичних матеріалів та пропонується інноваційні інструменти навчання.

Як частина поглибленого вивчення питань Європейського Союзу майбутніми професіоналам кафедра Жан Моне прагне стимулювання дослідження дебатів щодо цілей та завдань імплементації Угоди про асоціацію.

У співпраці із Урядовим офісом із координації європейської та євроатлантичної інтеграції та проектом Association4U кафедра Жан Моне взяла активну участь в експертному супроводі законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр. Оскільки політична трансформація України повинна базуватися на сучасних тенденціях та гармонізації зі стандартами ЄС, цей напрямок діяльності є надзвичайно важливим, оскільки орієнтований та вирішення практичних питань євроінтеграції України.

Результатом є більше трьох десятків публікацій на Євроінтеграційному порталі (https://www.eu-ua.org/).

Навчальні курси

Європейські студії

(https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=1083)

Метою курсу є ознайомлення студентів із європейським виміром міжнародних відносин. Європейську інтеграцію можна розглядати як історію успіху. Протягом останніх декількох десятиліть Європейський Союз забезпечив мир, процвітання і безпрецедентний рівень захисту прав європейців. Цей курс є вступним компонентом, орієнтованим на студентів бакалаврської програми «міжнародні відносини», які вже мають базові знання міжнародного політичного контексту і потребують обізнаності в європейських регіональних відносинах. Перша частина курсу зосереджується на розвитку європейської інтеграції, інтересах та позиціях ключових гравців та приділяє ключову увагу рушійним силам інтеграції. Друга частина присвячена внутрішній побудові ЄС, яка стосується внутрішньої організації Союзу, його компетенції, законодавчих процедур та вироблення політики.

 Безпекові студії

(https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=1082)

Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння сучасного стану європейської безпеки. Курс присвячений розгляду загальних закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем  європейської безпеки у пост-біполярний період. Після короткого історичного та теоретичного вступу, в якому розглядається предмет безпекових студій, курс зосереджується на міжнародному та європейському стратегічному середовище. Курс також стосуватиметься місця України в європейській безпеці та опцій, які європейська інтеграція надає для досягнення безпеки та національної цілісності України.

Зовнішня політика  та європейська інтеграція України

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=1081

Мета курсу – дати студентам фахові знання про процес формування та реалізації зовнішньої політики України, зокрема її євроінтеграційної частини. Україна та Європейський Союз встановили відносини у грудні 1991 року, в у листопаді 2013 року відмова уряду України підписати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликала громадянські протести і стали початком революційних подій. Наразі ключовим елементом зовнішньої політики України є стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі.  Курс надасть студентам розуміння того, як формується та впроваджується сучасна українська зовнішня політика, зокрема її євроінтеграційна  складова. Після короткого ознайомлення з історією та основними аналітичними підходами, курс відслідковує процес вироблення зовнішньої політики, розвиток відносин із ключовими гравцями, а також ЄС; визначає внутрішні та зовнішні змінні європейської інтеграції України.

Політична історія європейської інтеграції

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=1084

Без належного обґрунтування історичні події часто стають предметом політичних маніпулювань. Курс покликаний допомогти студентам в отриманні фахових знань про процес розвитку європейської інтеграції. Майже 70 років Європейський Союз є учасником світового політичного життя, трансформуючи традиційний міждержавний європейський ландшафт. Більшість європейських держав є його членами або інтегровані певним чином, або прагнуть приєднатися, включно з Україною. Як все це почалося? Чому лише шість держав спочатку стали ядром економічної та політичної інтеграції? Які ідеї та впливи формували організацію? Чи було створення європейської федерації мотивом? Курс для студентів магістерської програми «Європейські стадії» має на меті відповісти на ці питання, покладаючись на історичні факти.

Зовнішня політика ЄС

https://distedu.ukma.edu.ua/course/view.php?id=1080

Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння особливого характеру зовнішньої політики ЄС, який не є класичним актором у міжнародних відносинах, оскільки має більше повноважень щодо прийняття рішень, ніж міжнародна організація і менше, ніж унітарна держава. В першій частині курсу особливу увагу приділено  теоретичним підходам. У другому блоці курсу акцент зроблено на внутрішніх можливостях зовнішньополітичної діяльності, зокрема розглядається інституційна структура та зовнішньополітичні компетенції.  У наступній частині аналізується різноманіття  зовнішньополітичних зв’язків ЄС, починаючи від торгівлі та проблем м’якої безпеки до дипломатичних та військових подій. Також розглянуто Європейську політику сусідства, Східне партнерство та відносини з Україною.

Публікації:

 • Гнатюк М. Створення конкурентного середовища та зменшення ризиків неплатоспроможності на страховому ринку України (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/stvorennya-konkurentnogo-seredovyshcha-ta-zmenshennya-ryzykiv-neplatospromozhnosti-na (2019)
 • Гнатюк М. Чому децентралізація політичної влади в Україні є завданням європейської інтеграції? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/chomu-decentralizaciya-politychnoyi-vlady-v-ukrayini-ye-zavdannyam-yevropeyskoyi (2019)
 • Гнатюк М. Усунення загроз для безпеки громадян і навколишнього середовища: належне перевезення небезпечних вантажів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-zagroz-dlya-bezpeky-gromadyan-i-navkolyshnogo-seredovyshcha-nalezhne (2019)
 • Гнатюк М. Встановлення європейських стандартів соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/vstanovlennya-yevropeyskyh-standartiv-socialnoyi-zahyshchenosti-osib-z-invalidnistyu-v (2019)
 • Гнатюк М. Повна і правдива інформація про харчові продукти (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/povna-i-pravdyva-informaciya-pro-harchovi-produkty (2019)
 • Гнатюк М. Перехід на європейську систему звільнення від оподаткування ввізним митом (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/perehid-na-yevropeysku-systemu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-vviznym-mytom (2019)
 • Гнатюк М. Безпечний автомобільний транспорт та доступ до європейського ринку автомобільних перевезень(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/bezpechnyy-avtomobilnyy-transport-ta-dostup-do-yevropeyskogo-rynku-avtomobilnyh-perevezen (2019)
 • Гнатюк М. Наближення України до європейської практики у питаннях запобігання та протидії дискримінації (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/nablyzhennya-ukrayiny-do-yevropeyskoyi-praktyky-u-pytannyah-zapobigannya-ta-protydiyi (2019)
 • Гнатюк М. Усунення корупційних бар’єрів при перевірці характеристик нехарчової продукції: чим європейський досвід корисний для України? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – ‘ // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/usunennya-korupciynyh-baryeriv-pry-perevirci-harakterystyk-neharchovoyi-produkciyi-chym (2019)
 • Гнатюк М. Захист вкладників та стабільність банківської системи як умова євроінтеграції (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://www.eu-ua.org/analityka/zahyst-vkladnykiv-ta-stabilnist-bankivskoyi-systemy-yak-umova-yevrointegraciyi (2019)
 • Гнатюк М. Чи потрібні Україні європейські правила транзиту товарів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribni-ukrayini-yevropeyski-pravyla-tranzytu-tovariv (2018)
 • Гнатюк М. Чи потрібний Україні регульований ринок капіталів? (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/chy-potribnyy-ukrayini-regulovanyy-rynok-kapitaliv (2018)
 • Гнатюк М. Покращення інвестиційного клімату в Україні: на часі!(аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/pokrashchennya-investyciynogo-klimatu-v-ukrayini-na-chasi (2018)
 • Гнатюк М. Електронні гроші за стандартами ЄС демонополізують оплату комунальних платежів (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/elektronni-groshi-za-standartamy-yes-demonopolizuyut-oplatu-komunalnyh-platezhiv (2018)
 • Гнатюк М. Реорганізація районів задля ефективності об’єднаних територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/reorganizaciya-rayoniv-zadlya-efektyvnosti-obyednanyh-terytorialnyh-gromad (2018)
 • Гнатюк М. Ефективна система стандартизації – якісна та безпечна продукція (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/efektyvna-systema-standartyzaciyi-yakisna-ta-bezpechna-produkciya (2018)
 • Гнатюк М. В Україні планують запровадити європейські стандарти безпеки для захисту від іонізуючого випромінювання (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-yevropeyski-standarty-bezpeky-dlya-zahystu-vid (2018)
 • Гнатюк М. Європейські стандарти посилять захист інвесторів і конфіденційність на фінансових ринках (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-standarty-posylyat-zahyst-investoriv-i-konfidenciynist-na-finansovyh-rynkah (2018)
 • Гнатюк М. Україна запроваджує європейські стандарти у виробництві та торгівлі органічними товарами (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-yevropeyski-standarty-u-vyrobnyctvi-ta-torgivli-organichnymy (2018)
 • Гнатюк М. В Україні планують запровадити Інститут авторизованого економічного оператора (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-planuyut-zaprovadyty-instytut-avtoryzovanogo-ekonomichnogo-operatora (2018)
 • Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти захисту прав інтелектуальної власності вітчизняних виробників за кордоном (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-zahystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti (2018)
 • Гнатюк М. Україна змінює законодавство задля зменшення нетарифних бар’єрів для промислового експорту до ЄС (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zminyuye-zakonodavstvo-zadlya-zmenshennya-netaryfnyh-baryeriv-dlya-promyslovogo (2018)
 • Гнатюк М. Україна запровадить європейські стандарти щодо захисту прав виробників мікросхем (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyt-yevropeyski-standarty-shchodo-zahystu-prav-vyrobnykiv-mikroshem (2018)
 • Гнатюк М. Україна розпочала реформу процедури банкрутства (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-rozpochala-reformu-procedury-bankrutstva (2018)
 • Гнатюк М. В Україні встановлюються європейські правила захисту авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-vstanovlyuyutsya-yevropeyski-pravyla-zahystu-avtorskyh-prav (2018)
 • Гнатюк М. Україна запроваджує прозорі правила гри у видобувній галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadzhuye-prozori-pravyla-gry-u-vydobuvniy-galuzi (2018)
 • Гнатюк М. Європейські підходи до антипіратського законодавства дозволять покращити захист авторських прав (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/yevropeyski-pidhody-do-antypiratskogo-zakonodavstva-dozvolyat-pokrashchyty-zahyst (2018)
 • Гнатюк М. В Україні запровадять європейську систему захисту прав споживачів фінансових послуг (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-zaprovadyat-yevropeysku-systemu-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug (2018)
 • Гнатюк М. Набули чинності зміни, що вдосконалюють процес формування нових територіальних громад (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/nabuly-chynnosti-zminy-shcho-vdoskonalyuyut-proces-formuvannya-novyh-terytorialnyh-gromad (2018)
 • Гнатюк М. Україна запровадила європейську систему екологічної оцінки впливу держпроектів на довкілля (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-zaprovadyla-yevropeysku-systemu-ekologichnoyi-ocinky-vplyvu (2018)
 • Гнатюк М. В Україні запровадять європейський підхід до регулювання товариств з обмеженою відповідальністю (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/v-ukrayini-zaprovadyat-yevropeyskyy-pidhid-do-regulyuvannya-tovarystv-z-obmezhenoyu (2018)
 • Гнатюк М. Україна імплементує Директиви ЄС, що спрощують отримання права користування землею для підприємств нафтогазової галузі (аналіз законопроектів Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом на 2018 – 2019 рр.) // Євроінтеграційний портал. – Режим доступу: https://eu-ua.org/analityka/ukrayina-implementuye-dyrektyvy-yes-shcho-sproshchuyut-otrymannya-prava-korystuvannya (2018)