Публікації

Книги, которые должен прочитать каждый - ReadRate

 • Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб’єктивності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / Микола Гнатюк ; рец. Грицяк І. А., Римаренко С. Ю., Якушик В. М. ; Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. – Житомир : Рута, 2013. – 316 с.
 • Кушніренко В.О. Держава в політичній історії Ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К. : [ТОВ “Аграр Медіа Груп”], 2011. – 158 с.
 • Політологія : підруч. / за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Моделювання соціально-політичної ситуації в Україні в 2008 році : лют. 2008 р. Вип. 38 : [Політичні ризики провалу демократичної коаліції / В. Бала, О. Голобуцький, В. Якушик … та ін.] / Агентство моделювання ситуацій. – [Київ: Інтертехнодрук], 2008. – 29 с.
 • Якушик В.М. Избирательные кампании 2007-2008 гг. : политтехнологи и политтехнологии / [автор и рук. проекта Алексей Голобуцкий ; науч. рук. проекта Валентин Якушик]. – [Киев] : [Агентство моделирования ситуаций], [2008]. – Вып. 44. – 50 с.
  • Чабанна М.В. Методичні рекомендації до курсу “Політичні партії та партійні системи” : для студ. ф-ту соціальних наук та соціальних технологій. Спеціальність «Політологія» / М.В. Чабанна. – К. : НаУКМА, 2008. – 35 с.
  • Рябов С.Г. Політологія: Підруч. – 3-е вид., перероб., доп. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – [Підрозд. 2.1.] – С. 123-143.
 • Дем’янчук О.П. Частное высшее образование в странах с переходной экономикой: достижения, возможности и препятствия / О.П. Дем’янчук, Даррелл Р. Льюїс, Дарвін Д. Гендель. – К., Факт, 2007. – 176 с.
 • Рябов С.Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку: Дослідження / Укл. С.Г. Рябов. – К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти” в Україні, 2005. – 103с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 2: Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. – К., 2005. – 52с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 3: Партія регіонів: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. – К., 2005. – 54с.
 • Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року. Вип. 4: Блок Юлії Тимошенко: наявні ресурси, проблеми, перспективи / В. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін.; Агентство моделювання ситуацій. – К., 2005. – 40с.
 • Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва: Моногр. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К., 2004. – 248с.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Юрид. думка, 2004. – 173с.
 • Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / О.М. Майборода, Н.В. Беліцер, С.В. Бугаєв та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2004. – 311с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 1. – 422с.
 • Актуальні проблеми вітчизняної історії XX століття: Зб. наук. пр., присвяч. пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. / О.М. Майборода, В.Ф. Верстюк, В.М. Даниленко та ін.; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2. – 422с.
 • Більш, ніж сусіди: Розширений Європейський Союз та Україна – нові відносини: Аналіт. звіт / Р.М. Павленко, Я. Боратинський, І. Бураковський та ін. – К.; Варшава, 2004. – 30с.
 • Рябов С.Г. Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства // Наукові записки. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Т. 31: Політичні науки / НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький та ін. – К., 2004. – С. 54-63.
 • Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: Аналіт. звіт / С.Г. Рябов, С.О. Кисельов, О. Кисельова та ін. – К.: Тандем, 2004. – 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження) / В. Бала, О. Голобуцький, В.М. Якушик та ін. – К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 79с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. ІV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. – К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 105с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. – К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 47с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. – К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 46с.
 • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. VІІ: Кандидат у Президенти України Олександр Мороз : можливі сценарії розвитку ситуацій / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцький та ін. – К.: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 48с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.В. Гарань, О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал та ін.; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К: Генеза, 2003. – 696с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: Правові і політ. проблеми / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2003. – 366с.
 • Кресіна І.О., Цвєтков В.В., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. – 495с.
 • Політична історія України XX ст.: У 6т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К.: Генеза, 2003. – 696с.
 • Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи реформування / Р.М. Павленко, Г. Антонова, А. Біденко та ін.; Ред. Є. Радченко; Комітет виборців України. – К.: Факт, 2003. – 258с.
 • Рябов С.Г. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Упоряд. С.Г. Рябов. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 174с.
 • Новое лицо Грузии (Грузия как политический и экономический партнёр Украины: аналитико- прогностическое исследование) сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. – К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. – 80с.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VІІІ: Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. – К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. – С. 3-17, 226-239.
 • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. ІХ: Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы / В.М. Якушик, В. Бала, О. Голобуцкий и др. – К.: Агентство моделирования ситуацій, 2004. – 49с.
 • Деmyanchuk A., Lewis D.R., Hendel D. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 97с.