Без имени-2

 

Інститут громадянської освіти НаУКМА ініціює проведення проекту “РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ”, в рамках якого в 2017 році проведено конкурс студентських робіт та наукову конференцію.

Мета проекту актуалізація, дослідження та переосмислення творчої спадщини Сергія Геннадійовича Рябова.

Біографічна довідка

Рябов С.Г.

Рябов С.Г.

Рябов Сергій Геннадійович (15.08.1954- 16.04.2008) — український філософ, політолог, доктор філософських наук, професор.

Навчався у Білоруському державному університеті, 1978 року закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію “Філософа, викладача філософських дисциплін”. Потім була аспірантура. Після аспірантури – робота у різних ВНЗ м. Києва. Серед них був і Інститут підвищення кваліфікації викладачів вищої школи при Київському університеті ім. Тараса Шевченка, де Сергій Геннадійович будучи доцентом, навчав викладачів. Про таку роботу можна було тільки мріяти, але ж вона вимагала надзвичайно високої власної професійної форми, яку треба було постійно підтримувати.                                                                                                                                                 

У 1992 pоці Сергій Геннадійович вступає до докторантури філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Ще під час навчання в докторантурі Сергій Геннадійович починає викладати у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Потім були інші місця роботи, (1993-1995 – Національний інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, доцент; 1995-1997 Національний інститут стратегічних досліджень, головний консультант;1997-1998 Адміністрація Президента України, завідувач сектору політичної культури), але “Києво-Могилянська академія”, й насамперед любов до її студентів, залишилася до кінця. 1998 року Сергій Геннадійович отримав вчене звання професора кафедри політології НаУКМА.

Пройшов стажування в Кенаннівському інституті, у США.Незмінний директор Інсти­туту громадянської освіти при НаУКМА. За його ідейного керівництва було здійснено чимало проектів, серед них – «Дослідження стану політичної культури в Україні та розробка програми громадянської освіти» – проект, що відбувся за підтримки Мережі громадянської дії в Україні (UCAN). Результат – Методичний посібник «Політична куль­ тура та проблеми громадянської освіти в Україні» та навчальна програма з громадянської освіти для середніх навчальних закладів. Сергія Геннадійовича запрошували читати лекції до університету «Острозька академія», Кам’янець-Подільського та Івано-Франківського університетів. Він читав лекції, брав участь у конференціях та семінарах по всій Україні.

Основні наукові інтереси — філософія політики, теорія держави і влади, методика викладання політичних знань, політична культура, громадянська освіта. Автор понад 100 публікацій, найпомітнішими серед яких є: “Державна влада: проблеми авторитету і легітимності” (1996); “Основи теорії політики” (у співавт.) (1996); “Політологічна теорія держави” (1996), “Політологія: словник понять і термінів”. Сергій Геннадійович був незмінним головним редактором випуску «Політичні науки» «Науко­вих записок НаУКМА», він же редагував і перший випуск «Політичних студій» «Маґістеріуму».

Кисельов Сергій