Інститут громадянської освіти НаУКМА засновано 1999 року як науково-дослідний та методичний центр, що вивчає актуальні проблеми політичної культури, розробляє навчальні програми з громадянської освіти, методичні матеріали й посібники.

Рябов С.Г.

Рябов С.Г.

Організатором і першим керівником Інституту був доктор філософських наук, професор Сергій Геннадійович Рябов (15.08.1954 – 16.04.2008). У 2016 році Інституту присвоєно його ім’я.

Експерти Інституту організовують дослідні проекти, проводять семінари, конференції, готують до публікації матеріали. Участь у проектах і заходах Інституту беруть викладачі НаУКМА, представники дослідницьких та навчальних закладів Києва й України, студенти й аспіранти НаУКМА. В Інституті розроблено Концепцію громадянської освіти, створено сучасну версію теорії політичної культури, розроблено навчальний курс “Політика громадянської освіти”, укладено та видано збірник статей із політичної культури, працівники Інституту підтримують електронний список розсилки UkrCivNet, триває робота над дистанційним курсом із громадянської освіти.

Метою діяльності Інституту є розвиток громадянської освіти в Україні як важливої передумови демократичної політичної культури, зміцнення соціальної стабільності і національної безпеки, соціального і політичного розвитку.

Основними напрямами діяльності Інституту є:

  • організація конференцій, семінарів, лекторіїв, тренінгів для вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників засобів масової інформації та інших спеціалістів, чия діяльність спрямована на формування демократичної громадянської свідомості;
  • науково-дослідницька діяльність, зокрема вивчення стану громадської культури та визначення пріоритетних форм освітнього впливу;
  • розробка проектів навчальних програм, підготовка і публікація методичних рекомендацій, навчальних посібників, словників, монографій та інша наукова діяльність,
  • методична й організаційна діяльність, що відповідають меті і завданням Інституту;
  • налагодження співпраці з різноманітними державними та громадськими інституціями задля досягнення спільної мети – підвищення рівня політичної культури населення України.

_DSC1041

Керівник  – Зубрицька Людмила Йосипівна,

к.політ. н., доцент кафедри політології

4 корпус, кім. 209, тел. (044) 425–60-48.

icenaukma@gmail.com

 

Наразі Інститут реалізує декілька проектів: